オセロdeオセロDS
ゲームID: YOWJ A1D69290

[SELECT+↑]ボタンでご祝儀ポイント最大
94000130 FFBB0000
0213077C 05F5E0FF
D0000000 00000000

[SELECT+↓]ボタンでおたすけ券99枚
94000130 FF7B0000
22130779 00000063
D0000000 00000000

[L+R]ボタンで全キャラクリア済み
94000130 FCFF0000
22130768 0000000B
D0000000 00000000

[SELECT+R]ボタンですべての洋服が揃う
94000130 FEFB0000
021307B0 FFFFFFFF
121307B4 0000FFFF
D0000000 00000000

[SELECT+L+R]ボタンですべてのミニゲーム開示
94000130 FCFB0000
221307B6 000000FF
D0000000 00000000ア行一覧へTOPへ