SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors
ゲームID: B3GJ 70B52158

[SELECT]ボタンでキャラクターすべて
94000130 FFFB0000
0216CB18 FFFFFFFE
0216CB1C 0007FFFF
D0000000 00000000

[SELECT]技心録すべて
94000130 FFFB0000
E216CB20 00000020
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF 0007FFFF
D0000000 00000000

[SELECT]装備すべて
94000130 FFFB0000
E216CB40 00000030
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF 0000FFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
D0000000 00000000

[SELECT]シナリオ/フリーミッションモード進行度100%
備考: クリアタイムが全て01:00となります。
94000130 FFFB0000
1216CAFC 00000003
2216CB01 00000014
1216CB02 00000003
2216CB07 00000014
C0000000 00000024
1216C92E 00000003
2216C933 00000014
DC000000 00000006
D2000000 00000000
D0000000 00000000

時間進まない
5209A228 E8BD8010
0209A22C E3A00000
D0000000 00000000

一体討伐すると討伐数1000
520BFB70 E3500FFA
120BFB76 0000E3A0
120BFB7A 0000E581
D0000000 00000000

必殺技使用回数減らない
520B4620 E2842A01
120B4624 00000000
D0000000 00000000

体力減らない
520AC0B0 E1510006
020AC0B4 E1D700B0
D0000000 00000000

技心ゲージ減らない
520B8710 E582C024
020B8714 E580C010
120B8718 0000C028
D0000000 00000000

敵一撃で倒れる
備考: ボス戦には効果がありません。
520BD4A0 81A00800
020BD4A4 E3A04001
020BD4A8 E3A05000
D0000000 00000000

<国盗り札合戦>プレイヤー兵力9999
02000000 E599C000
E2000004 00000018
E156000C 059F0008
01C60ABA 11D60AFA
E12FFF1E 0000270F
520552C4 EB000711
020552C8 EBFEAB4C
D0000000 00000000

<国盗り札合戦>プレイヤー兵力9999/COM兵力0
E2000000 00000020
E599C000 E156000C
059F000C 13A00000
E1C60ABA E1D60AFA
E12FFF1E 0000270F
520552C4 EB000711
020552C8 EBFEAB4C
D0000000 00000000


ア行一覧へTOPへ