HOSHIGAMI(2)
ゲームID: AHKJ 9B0224E9

各コインステータス最大
1個目
020ECA30 0000FFFF
020ECA34 FF640314

2個目
020ECA3C 0000FFFF
020ECA40 FF640314

3個目
020ECA48 0000FFFF
020ECA4C FF640314

4個目
020ECA54 0000FFFF
020ECA58 FF640314

5個目
020ECA60 0000FFFF
020ECA64 FF640314

1人目(ファズ)
経験値最大
220ED41C 00000064

精霊信仰経験値最大
220ED420 00000064

レベル99
220ED446 00000063

HP9999/9999
120ED450 0000270F
120ED45C 0000270F

全ステータス999
120ED45E 000003E7
020ED460 03E703E7
020ED464 03E703E7
120ED468 000003E7

戦闘時ラップゲージふえない
220ED46A 00000000

精霊信仰レベル99(アム)
220ED448 00000063

精霊信仰レベル99(エマ)
220ED449 00000063

精霊信仰レベル99(サンソノバ)
220ED44A 00000063

精霊信仰レベル99(ゼネス)
220ED44B 00000063

精霊信仰レベル99(ゴート)
220ED44C 00000063

精霊信仰レベル99(カシス)
220ED44D 00000063

精霊信仰レベル99(エルヴィラ)
220ED44E 00000063

精霊信仰レベル99(バグティス)
220ED44F 00000063

全スキル取得済み
020ED40C FFFFFFFF
020ED410 FFFFFFFF
020ED414 FFFFFFFF
020ED418 FFFFFFFF

1人目信仰している精霊変更
アム
220ED454 00000000

エマ
220ED454 00000001

サンソノバ
220ED454 00000002

ゼネス
220ED454 00000003

ゴート
220ED454 00000004

カシス
220ED454 00000005

エルヴィラ
220ED454 00000006

バグティス
220ED454 00000007

2人目(レイマリー)
経験値最大
220ED4B4 00000064

精霊信仰経験値最大
220ED4B8 00000064

レベル99
220ED4DE 00000063

HP9999/9999
120ED4E8 0000270F
120ED4F4 0000270F

全ステータス999
120ED4F6 000003E7
020ED4F8 03E703E7
020ED4FC 03E703E7
120ED500 000003E7

戦闘時ラップゲージふえない
220ED502 00000000

精霊信仰レベル99(アム)
220ED4E0 00000063

精霊信仰レベル99(エマ)
220ED4E1 00000063

精霊信仰レベル99(サンソノバ)
220ED4E2 00000063

精霊信仰レベル99(ゼネス)
220ED4E3 00000063

精霊信仰レベル99(ゴート)
220ED4E4 00000063

精霊信仰レベル99(カシス)
220ED4E5 00000063

精霊信仰レベル99(エルヴィラ)
220ED4E6 00000063

精霊信仰レベル99(バグティス)
220ED4E7 00000063

全スキル取得済み
020ED4A4 FFFFFFFF
020ED4A8 FFFFFFFF
020ED4AC FFFFFFFF
020ED4B0 FFFFFFFFハ行一覧へTOPへ