NARUTO-ナルト- 疾風伝 忍列伝III
ゲームID: BR3J CB65CFDE

マップで[SELECT]ボタンを押すと回復
備考: ※ストーリーモード専用
94000130 FFFB0000
B21357CC 00000000
B00000B0 00000000
00000048 00100000
00000050 00800000
D2000000 00000000

「シングルモード」使用可能キャラクター全部
備考: メニューに「巨獣大戦」も追加される
021B1AF8 00FFFFFF

CPU対戦用
1P体力減らない
020E7FA0 EBFC6016
02000000 E59FC00C
02000004 E155000C
02000008 05951004
0200000C E5851008
02000010 E12FFF1E
02000014 021CE180

即勝利
020E7FA0 EBFC6016
02000000 E59FC00C
02000004 E155000C
02000008 13A01000
0200000C E5851008
02000010 E12FFF1E
02000014 021CE180

1Pチャクラ変動で満タン(減らない)
020E8090 EBFC5FE2
02000020 E59FC00C
02000024 E155000C
02000028 0595100C
0200002C E5851010
02000030 E12FFF1E
02000034 021CE180

1Pチャクラ変動で満タン(減らない)C0M増えない
020E8090 EBFC5FE2
02000020 E59FC010
02000024 E155000C
02000028 0595100C
0200002C 13A01000
02000030 E5851010
02000034 E12FFF1E
02000038 021CE180

オートガードアイコン減らない
921CE186 00100000
B21CE164 00000000
200002B4 0000000A
D2000000 00000000

サバイバルモード/ストーリーモード共通
1P体力減らない
020E7F98 E5901004

即勝利
020EAA04 E3A01000

1Pチャクラ変動で満タン(減らない)
020E8088 E590100C

COMチャクラ増えない
020EAAD0 E3A01000

巨獣大戦用
1P体力減らない
020E7FA0 EBFC6016
02000000 E59FC00C
02000004 E155000C
02000008 05951004
0200000C E5851008
02000010 E12FFF1E
02000014 021D0E20

1Pチャクラ変動で満タン(減らない)
020E8090 EBFC5FE2
02000020 E59FC00C
02000024 E155000C
02000028 0595100C
0200002C E5851010
02000030 E12FFF1E
02000034 021D0E20