Newスーパーマリオブラザーズ(2)
ゲームID: A2DJ D793026E

アイテム変更
ファイアフラワー
備考: SELECT+上
94000130 000003BB
2208A944 00000002
D2000000 00000000

キノコ
備考: SELECT+下
94000130 0000037B
2208A944 00000001
D2000000 00000000

こうら
備考: SELECT+左
94000130 000003DB
2208A944 00000003
D2000000 00000000

マメキノコ
備考: SELECT+右
94000130 000003EB
2208A944 00000004
D2000000 00000000

巨大キノコ
備考: SELECT+A
94000130 000003FA
2208A944 00000005
D2000000 00000000

アクション
大ジャンプ
9208AA0C FFFD0002
920C9280 00000000
021ADFC4 00004000
D2000000 00000000
9208AA0C FFFE0001
920C9280 00000000
021ADFC4 00004000
D2000000 00000000

連続ジャンプ
927FFFA8 F7FF0000
221AE644 00000001
D0000000 00000000

横向きで移動
221ADFE1 00000000
221ADFD9 00000060
221ADFDD 0000002A

滑りながら歩く
0201F944 E1A00000

連続ヒップドロップ
021ADFE9 00000023

[B]ボタンを押している間地上を泳ぐ
9208AA0C FFFD0002
221AE644 00000020

上ボタンを押しながらジャンプ連打で空中浮遊
94000130 FFBF0000
221AE644 00000001
D0000000 00000000

空中浮遊
9208AA0C FFFD0002
920C9280 00000000
021ADFC4 00004000
D2000000 00000000
9208AA0C FFFE0001
920C9280 00000000
021ADFC4 00000000

十字キー上押すとどんどん進む
821ADFD8 000008FF
94000130 FF7F0000
DA000000 021ADFD8
D4000000 FFFFFF00
D7000000 021ADFD8
D2000000 00000000
721ADFD8 000064CD
94000130 FFBF0000
DA000000 021ADFD8
D4000000 00000100
D7000000 021ADFD8
D2000000 00000000
D3000000 021ADFD8
F21ADFDC 00000010
F21ADFE0 00000010
D2000000 00000000

[SELECT]ボタンでビックマリオを中止
94000130 FFFB0000
1208A94C 00000001
D0000000 00000000

[L+R]ボタンでスローモーション
94000130 FCFF0000
24000006 00000010
D0000000 00000000

超早く走る(右方向のみ)
94000130 FFEF0000
021ADF84 00020000
021ADFA8 00020000
D2000000 00000000

平行浮遊R押している間
備考: マメマリオだとずーっと同じ高さで浮遊しますが、マメマリオ以外はすこしずつ下がっていきます
94000130 FEFF0000
021ADFC4 00000194