ESPゲージMAX
800A1368 0400

食品アイテム全て99個
50001202 0000
800A0C80 6363

キー/書類系アイテム全て
50003102 0000
800A0CA4 0101

食品アイテム減らない
D0042EE8 00FF
80042EE8 0000

ESP減らない
D0017706 0043
80017706 0040
D0017656 00A2
80017656 00A0
D0020E3E 0044
80020E3E 0040

あてなっち歩数
800A1294 0000

満腹度
300A12DC 0008

3倍歩数あてなっち
D0030134 0001
80030134 0003

ペットの名前1文字目(SJIS)
800A12A0 0000

自分の名前1文字目(SJIS)
800A12B0 0000

呼び名「おうじ」の名前1文字目(SJIS)
8009FF70 0000

新日本企画
800A12A0 5690
800A12A2 FA93
800A12A4 7B96
800A12A6 E98A
800A12A8 E689

麻宮
800A12B0 8396
800A12B2 7B8B

女王様
8009FF70 978F
8009FF72 A489
8009FF74 6C97