1Pライフ数
800BDA68 0003
2Pライフ数
800BDA6A 0003
1Pミス数 0
800D2A6C 0000
2Pミス数 0
800D2A6E 0000
1Pヒット数 9999
800BAA50 270F
2Pヒット数 9999
800BAA52 270F
1P発射弾数 0
800C9414 0000
2P発射弾数 0
800C9416 0000
1P所持弾数 9999
800B2F74 270F
2P所持弾数 9999
800B2F76 270F

ミス数増えない
D0118D20 0001
80118D20 0000

n倍ヒット
D003BFFC 0001
8003BFFC xxxx

弾数減らない
D0023838 FFFF
80023838 0000

オバケ屋敷TIME減らない
D0111168 FFFF
80111168 0000

超特急弾丸号HIT数 9999
800B363C 270F

コズミックドライブHIT数 99
800B37C8 0063

アビスツアーズ通過数 99
800A9492 0063

オヤジ城HIT 99
801162BC 0063

R1ボタン押すと時間初期化
D00EEB76 F7FF
800B2FBC 0032
800A92CC 0000

1Pプレイ中のスコア
800B37C8 0063

アイテム9999個
80011E12 270F
80011E14 270F
80011E16 270F
80011E18 270F
80011E1A 270F