1P AP99    2P AP0 
8008222C 0063 80082230 0000

1P用
席決めバトル ゲージすぐ溜まる(HBP)
D01CEA6C 0003
801CEA6C 0021

早飲み、ゲージ上に溜まる(HBP)
D01C1078 FFFF
801C1078 0000

早食い、ゲージすぐ溜まる(HBP)
D01C1E02 1420
801C1E02 1400

武闘大会 1P体力固定
801D04F0 0050
801D0500 0050

好感度 1P大 2P小
カステル
8008AECC 0090
8008AED0 0000

アリエル      リンデル
8008AF54 0090 8008AFDC 0090
8008AF58 0000 8008AFE0 0000

エルツ      フェルデン
8008B064 0090 8008B0EC 0090
8008B068 0000 8008B0F0 0000

コー       ノイシュ
8008B174 0090 8008B1FC 0090
8008B178 0000 8008B200 0000