高速化
D007E0F6 1440
8007E0F4 0001

元気MAX
D001A6B4 5B53
8001A6A8 0001
800A5B52 6363

状態変化しない
800A5B40 0000
800A5B42 0000

重くなっても歩速落ちない
D001A650 3BF0
8001A652 A040

テクテポッケの歩数MAX
800A54D4 E0FF
800A54D6 05F5

認知アイテムのみ99個(ドロシーの家が「東のはて」時)
D00EED7C 001C
800EED68 0063
D00EED7C 001C
800EED6A 2403
D00EED7C 001C
800EED6E A043
D00EED7C 001C
800EED72 1000

認知アイテムのみ99個(ドロシーの家が「エメラルドの都」時)
D00EF5F4 001C
800EF5E0 0063
D00EF5F4 001C
800EF5E2 2403
D00EF5F4 001C
800EF5E6 A043
D00EF5F4 001C
800EF5EA 1000