MP減らない(HBP)
D004C99A 0062
8004C99A 0060

アイテム
R1+SELECTで消費しない
D011725A F7FE
8004E392 0060
R2+SELECTで消費する
D011725A FDFE
8004E392 0065

EXP入手でLV99(HBP) 
D011AEA6 1060 
8011AEA6 1400 

プログラムの高速化
L1+L2で高速
D00B97A4 FAFF
80080C24 0001
R1+R2で通常
D00B97A4 F5FF
80080C24 FFE9

振り分けポイント
L1+SELECTで減らない
D011725A FBFE 
80043D7C 0000
L2+SELECTで減る
D011725A FEFE
80043D7C FFFF

ポイント減らない(HBP)
D0043D7C FFFF
80043D7C 0000

何か買うとお金沢山(HBP)
D004C73C 0003
8004A73C 0001

お金沢山
8010CA70 423F
8010CA72 000F

マグネタイト(HBP)
D004C7A8 0003
8004C7A8 0001

マグネタイト
8010CA74 423F
8010CA76 000F

マグネタイト減らない(HBP)
※減らないけど入手も出来ません
D004C7A2 0044
8004C7A2 0040