MONEY 999,999
800F9314 423F
800F9316 000F

BUYER > SELL を選択すると全ITEM99個
D0157104 1400
80157104 0063
D0157106 9042
80157106 2403
D0157100 1021
80157108 1400
D0157102 0044
8015710A A043

スキルポイント使い放題
D018BEF2 0062
8018BEF2 0060
D0158096 1440
80158096 1400
D0158146 0072
80158146 0060

無限行動/敵動かない
D0035518 0101
80154A92 1400
D0035518 0102
80154A92 1000
D0035518 0103
80154A92 1440
SEL+L2:無限行動
SEL+R2:敵動かない
SEL+L2+R2:通常

ユニット情報(+A0h)

ユニットタイプ
300F7EB4 00xx
最大HP
800F7EBE 270F
タフネス
300F7EC0 00FF
最大SP
300F7EC1 00FF
ストレングス
300F7EC2 00FF
直接:00/間接:01
300F7EC3 00xx
射程
300F7EC5 000F
攻撃方法
300F7EC6 00xx
物理耐性
300F7EC9 00FF
火耐性
300F7ECA 00FF
水耐性
300F7ECB 00FF
電気耐性
300F7ECC 00FF
精神耐性
300F7ECD 00FF
特殊防御
800F7ECE FFFF
アジリティー
300F7ED0 00FF
移動タイプ(00:浮遊・01:ジャンプ・02:ワープ・03:歩行・04:歩行(水)・05:歩行(砂))
300F7ED1 00xx
移動距離(FFFFで31歩)
800F7ED2 xxxx
テクニック
300F7ED8 00xx
アタックジェム
300F7F1F 003F
ディフェンスジェム
300F7F20 003F
アクセサリー
300F7F21 00xx
LV
300F7F26 0063
EXP
800F7F28 270F
HP
800F7F2A 270F
SP
300F7F2C 00FF