PROJECT MINERVA

マスターコード
EC8783CC 143CFCE4

高速化
9C906A24 1456E7A5


資金99999999
1C898A74 17E9C70C

TP MAX
1C898A78 14BE598C

装備全部
7C8987D4 1420E7A6
3C97833A 1456E7A5

アリシア
弾99個で固定
3C89A534 1456E788

Lv99
3C898A88 1456E788

TEC:Lv99
3C898A7C 1456E788

Exp9999999
1C898A84 14BE598C

次のレベルまでEXP1
3C898A8C 1456E7A6 
弾減らない※1
9C85D884 3893B00C

連射
9C85E154 CE56E50C

L2が押されている間、敵味方体力減らない※2
9C9A0734 2055E66E
 9C9A0738 88359EB5
 9C9A073C 2435E7A6
 9C9A0740 C836E7A7
 9C9A0744 1458D7BA
 9C9A0748 1405D7C8
 9C9A074C 15F6E79D
 9C9A0750 1456E7A5
 9C85E154 1053C6A8

L2が押されている間、敵味方体力減らない
L3が押されている間に攻撃する・されると、敵味方一撃死※2
9C9A0734 2055E66E
9C9A0738 88359EB5
9C9A073C 241DE7A6
9C9A0740 C936E7A7
9C9A0744 1458D7BA
9C9A0748 1405D7C8
9C9A074C 241DE5A5
9C9A0750 C936E7A6
9C9A0754 F854E7A5
9C9A0758 15F6E79D
9C85E154 1053C6A8

L2が押されている間、敵味方体力減らない
L3が押されている間に攻撃する・されると、
攻撃を受けた分だけアリシア体力回復、アリシア以外一撃死※2
9C9A0734 2055E66E
 9C9A0738 88359EB5
 9C9A073C 241DE7A6
 9C9A0740 C936E7A7
 9C9A0744 1458D7BA
 9C9A0748 1405D7C8
 9C9A074C 241DE5A5
 9C9A0750 0536E7A3
 9C9A0758 2055E7AB
 9C9A075C 2835DC75
 9C9A0760 C426E7A7
 9C9A0764 1405D7C6
 9C9A0768 F854E7A5
 9C9A076C 15F6E79D
 9C85E154 1053C6A8

※1 初期装備の武器で確認
※2 併用不可

ミッション終了後お金MAX
9C8305B4 B019EA61