マスターコード
EC8F5278 1456E79B

週固定
3CD096B0 1456E7xx
xx={(週-1)×7}hを暗号化したもの
1週目=A5

練習レベル2
7CD0B39C 144CE7A6
3C978326 1456E7A5

ステータス変動でSS 1人目(リーダー)
FTW
4CD0D90A 1456E4FD
POW
4CD0D910 1456E4FD
TEC
4CD0D90E 1456E4FD
STA
4CD0D914 1456E4FD
MTL
4CD0D912 1456E4FD

2人目
4CD0EAD2 1456E4FD 
4CD0EAD8 1456E4FD
4CD0EAD6 1456E4FD 
4CD0EADC 1456E4FD
4CD0EADA 1456E4FD 
3人目
4CD0FF9A 1456E4FD
4CD0FFA0 1456E4FD 
4CD0FF9E 1456E4FD
4CD0FFA4 1456E4FD
4CD0FFA2 1456E4FD 
4人目
4CD01062 1456E4FD 
4CD01068 1456E4FD 
4CD01066 1456E4FD 
4CD0106C 1456E4FD 
4CD0106A 1456E4FD
5人目
4CD0252A 1456E4FD 
4CD02530 1456E4FD
4CD0252E 1456E4FD 
4CD02534 1456E4FD 
4CD02532 1456E4FD

2人目、各アドレス+12C8h
3人目、各アドレス+2590h
4人目、各アドレス+3858h
5人目、各アドレス+4B20h
限界イベント起こるとそこで止まりSSいきません。
特別練習で能力あがるとフリーズするみたいです。

ステータス
越前 リョーマ
FTW
3CD0B320 1456E79E
POW
3CD0B324 1456E79E
TEC
3CD0B228 1456E79E
STA
3CD0B22C 1456E79E
MTL
3CD0B230 1456E79E
リーダーポイント8
3CD0B300 1456E79D
全アビリティ習得
1CD0B234 61DFB00C
1CD0B238 61DFB00C
1CD0B23C 1456B00C
-アビリティを除く全アビリティ習得
1CD0B234 E1DFB20C
1CD0B238 A01F6C0B
1CD0B23C 1456F0CA
以降、復号化した各アドレスに+b8hずつ53人目(越前 南次郎)まで
参考までに一部キャラのアドレスです(暗号化済み)
越前 南次郎 FTW
3CD0D980
榊 太郎 FTW
3CD0C4D0
幸村 精市 FTW
3CD0BC30


全技習得
越前 リョーマ
7CD0B268 144DE7A6
EF6A8023 1456E7A5
以降、7CD0B268を復号化したアドレスに+b8hずつ53人目まで

おまけコード
全キャラステータスALL SS
7CD0B320 1429E7BB
3C978331 1456E7A5
7CD0B324 1429E7BB
3C978331 1456E7A5
7CD0B228 1429E7BB
3C978331 1456E7A5
7CD0B22C 1429E7BB
3C978331 1456E7A5
7CD0B230 1429E7BB
3C978331 1456E7A5
全キャラ、全アビリティ習得
7CD0B234 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B238 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B23C 1429E7BB
3C978023 1456E7A5
全キャラ、-アビリティを除く全アビリティ習得
7CD0B234 1429E7BB
6F6A7E23 1456E7A5
7CD0B238 1429E7BB
B0AA3C22 1456E7A5
7CD0B23C 1429E7BB
3C97C065 1456E7A5
全キャラ、全技習得
7CD0B270 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B274 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B278 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B27C 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B280 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B284 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B288 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B268 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
7CD0B26C 1429E7BB
EF6A8023 1456E7A5
全キャラ、リーダーポイント8
7CD0B300 1429E7BB
3C978330 1456E7A5
全キャラ、アビリティ覚醒所持
9CA7D940 1053A7A5
9CA7D944 E1A5E7B5
9C9A8328 384BE7D2
9C9A832C 204EE76E
9C9A8330 274EF6B7
9C9A8334 834DE7A5
9C9A8338 272DE7A6
9C9A833C B34DE7A5
9C9A8340 376BB00C
9C9A8344 374EE74D
9C9A8350 0776B00D
9C9A8358 15F6E79D
9C9A835C E1A6E7A5


友情度100
1人目のキャラ(リーダー)
2人目に対して
3CD0D9FC 1456E781
3人目に対して
3CD0D9FA 1456E781
4人目に対して
3CD0D900 1456E781
5人目に対して
3CD0D9FE 1456E781

2人目のキャラ
1人目に対して
3CD0EABE 1456E781
3人目に対して
3CD0EAC2 1456E781
4人目に対して
3CD0EAC8 1456E781
5人目に対して
3CD0EAC6 1456E781

3人目のキャラ
1人目に対して
3CD0FF86 1456E781
2人目に対して
3CD0FF8C 1456E781
4人目に対して
3CD0FF90 1456E781
5人目に対して
3CD0FF8E 1456E781

4人目のキャラ
1人目に対して
3CD0104E 1456E781
2人目に対して
3CD01054 1456E781
3人目に対して
3CD01052 1456E781
5人目に対して
3CD01056 1456E781

5人目のキャラ
1人目に対して
3CD02216 1456E781
2人目に対して
3CD0221C 1456E781
3人目に対して
3CD0221A 1456E781
4人目に対して
3CD02220 1456E781


アビリティ習得
越前 リョーマ
9CA7D940 1053A7A5
9CA7D944 E1A5E7B5
9C9A8328 204EE76E
9C9A8330 874DE7A5
9C9A8338 B74DE7A5
9C9A833C 874DE7A7
9C9A8344 B74DE7A7
9C9A8348 874DE7A1
9C9A8350 B74DE7A1
9C9A8354 874DE7A3
9C9A835C B74DE7A3
9C9A8360 874DE79D
9C9A8368 B74DE79D
9C9A836C 15F6E79D
9C9A8370 E1A6E7A5
9C9A832C 274EF699
9C9A8334 272Dtttt
9C9A8340 272Dvvvv
9C9A834C 272Dxxxx
9C9A8358 272Dyyyy
9C9A8364 272Dzzzz
以降、9C9A832C 274EF699を復号化しデータ部に+b8hずつ53人目まで

アビリティ表
tttt vvvv xxxx yyyy zzzz アビリティ名
E7A6 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 ダイビング
E7A7 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 ライジング
E7A1 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 回復
E79D E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 気迫
E7B5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 解析
E7C5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 解析無効
E765 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 対左
E725 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 ジャンピングショット
E6A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 ダブルス 
E5A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 けがしやすい 
EBA5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 トップスピン 
DFA5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 スライス 
D7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 本気 
07A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 優越感 
27A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 ラッキー 
67A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 けがしにくい 
E7A5 E7A6 E7A5 E7A5 E7A5 アクロバティック 
E7A5 E7A7 E7A5 E7A5 E7A5 パワーボレーヤー 
E7A5 E7A1 E7A5 E7A5 E7A5 パワーストローカー 
E7A5 E79D E7A5 E7A5 E7A5 パワーサーバー 
E7A5 E7B5 E7A5 E7A5 E7A5 動体視力 
E7A5 E7C5 E7A5 E7A5 E7A5 大舞台 
E7A5 E765 E7A5 E7A5 E7A5 マッチポイント 
E7A5 E725 E7A5 E7A5 E7A5 冷静 
E7A5 E6A5 E7A5 E7A5 E7A5 トップスピンロブ 
E7A5 E5A5 E7A5 E7A5 E7A5 スピードサーバー 
E7A5 EBA5 E7A5 E7A5 E7A5 前衛 
E7A5 DFA5 E7A5 E7A5 E7A5 後衛 
E7A5 D7A5 E7A5 E7A5 E7A5 元気 
E7A5 07A5 E7A5 E7A5 E7A5 ネットダッシュ 
E7A5 27A5 E7A5 E7A5 E7A5 サイドダッシュ 
E7A5 67A5 E7A5 E7A5 E7A5 スロースターター 
E7A5 E7A5 E7A6 E7A5 E7A5 勝ちびびり 
E7A5 E7A5 E7A7 E7A5 E7A5 ピンチ 
E7A5 E7A5 E7A1 E7A5 E7A5 アングル 
E7A5 E7A5 E79D E7A5 E7A5 集中力 
E7A5 E7A5 E7B5 E7A5 E7A5 負けず嫌い 
E7A5 E7A5 E7C5 E7A5 E7A5 逆境 
E7A5 E7A5 E765 E7A5 E7A5 友情 
E7A5 E7A5 E725 E7A5 E7A5 グリップ 
E7A5 E7A5 E6A5 E7A5 E7A5 けん制 
E7A5 E7A5 E5A5 E7A5 E7A5 サポート 
E7A5 E7A5 EBA5 E7A5 E7A5 古傷 
E7A5 E7A5 DFA5 E7A5 E7A5 技センス 
E7A5 E7A5 D7A5 E7A5 E7A5 底力 
E7A5 E7A5 07A5 E7A5 E7A5 マイグローブ 
E7A5 E7A5 27A5 E7A5 E7A5 むら気 
E7A5 E7A5 67A5 E7A5 E7A5 高揚感 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A6 E7A5 覚醒 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A7 E7A5 駄洒落 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A1 E7A5 誕生日 
E7A5 E7A5 E7A5 E79D E7A5 居合 
E7A5 E7A5 E7A5 E7B5 E7A5 がむしゃら 
E7A5 E7A5 E7A5 E7C5 E7A5 根性 
E7A5 E7A5 E7A5 E765 E7A5 動揺 
E7A5 E7A5 E7A5 E725 E7A5 ルーズ 
E7A5 E7A5 E7A5 E6A5 E7A5 亀裂 
E7A5 E7A5 E7A5 E5A5 E7A5 限界 
E7A5 E7A5 E7A5 EBA5 E7A5 カウンター 
E7A5 E7A5 E7A5 DFA5 E7A5 下準備 
E7A5 E7A5 E7A5 D7A5 E7A5 ムードメイカー 
E7A5 E7A5 E7A5 07A5 E7A5 威光 
E7A5 E7A5 E7A5 27A5 E7A5 逆上 
E7A5 E7A5 E7A5 67A5 E7A5 向上心 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A6 謀略 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A7 おざなり 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7A1 お年頃 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E79D かばう 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7B5 慈愛 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E7C5 下克上 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E765 油断 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E725 萎縮 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E6A5 鉄壁 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 E5A5 信頼 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 EBA5 セカンドサーブ 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 DFA5 視野 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 D7A5 インサイト 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 07A5 うたれづよい 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 27A5 うたれよわい 
E7A5 E7A5 E7A5 E7A5 67A5 手加減 
複数のアビリティを習得したい場合は復号化して、加算してください